Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

ORDENACIÓ DE LA MA-12, ENTRE PORT DE ALCUDIA I CAMÍ DE CAN BLAU.

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal d'Alcúdia. Mallorca.
CLIENT
Consell Insular de Mallorca
PRESSUPOST
1.004.172,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Ordenació de tram urbà de carretera existent, en un longitud de tres quilòmetres aproximadament al seu pas pel Port d'Alcúdia, per adequar la velocitat dels vehicles al tram urbà i incrementar la seguretat per als vianants. Es construeixen illetes centrals per a pas de vianants, s'eliminen barreres arquitectòniques, es millora la senyalització tant vertical com horitzontal, etc. ... A més de les actuacions anteriors, es repara el ferm bituminós existent que es troba en mal estat i es realitza una nova capa d' rodament d'aglomerat asfàltic, construint a més dues noves rotondes per donar més fluïdesa al trànsit de vehicles.
Bookmark and Share