Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

CONSTRUCCIÓ DE LA E.D.A.R. DE SON SERRA DE MARINA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Nucli urbà de Son Serra de Marina. Terme municipal de Santa Margalida. Mallorca.
CLIENT
IBASAN
PRESSUPOST
1.092.746,81 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de la nova EDAR del nucli urbà de Son Serra de Marina, incloent-hi, també, la construcció de tres EBAR's dins del nucli urbà d'aquesta població. Els treballs realitzats inclouen tota l'obra civil corresponent a la construcció d'aquesta obra, com són excavacions i moviments de terres, construcció dels diferents elements en formigó armat (decantador, reactor biològic, assecat de fangs, desodorització, etc ...), construcció del edifici de control i pretractament, construcció i impermeabilització de llacuna, instal.lació de canalitzacions per als diferents serveis (línia d'aigua, línia de fangs, canalitzacions elèctriques, etc ...), treballs d'urbanització (vorades, voreres i pavimentació de vials amb aglomerat asfàltic, etc ...), etc ...
Bookmark and Share