Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA C-713 AL TRAM DE SA POBLA A ALCÚDIA.

SITUACIÓ DE L'OBRA
Termes municipals de Sa Pobla i Alcúdia. Mallorca.
CLIENT
Consell Insular de Mallorca.
PRESSUPOST
6.841.219,60 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Reforma del traçat en planta i alçat, així com l'ampliació de la calçada existent, d'un tram de aproximadament vuit quilòmetres de carretera existent, per tal d'incrementar la seguretat i visibilitat de la via. Inclou treballs de moviments de terres, explanacions, pavimentacions, estructures, drenatges, desviament de serveis existents, senyalització vertical i horitzontal, reposició de parets de pedra, instal?lació d'enllumenat en rotondes, etc. ...
Bookmark and Share