Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

MILLORA D'UN TRAM DE LA CARRETERA MA-3322, CAMI DE CONIES, ENTRE LA VARIANT DE MANACOR I LA MA-3323

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Manacor. Mallorca.
CLIENT
Consell Insular de Mallorca.
PRESSUPOST
2.728.900,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Reforma del traçat en planta i alçat, així com l'ampliació de la calçada existent, d'un tram d'aproximadament quatre quilòmetres de carretera existent, per tal d'incrementar la seguretat i visibilitat de la via. Inclou treballs de moviments de terres, explanacions, pavimentacions, estructures, drenatges, desviament de serveis existents, senyalització vertical i horitzontal, reposició de parets de pedra, etc. ...
Bookmark and Share