Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

MILLORA I CONDICIONAMENT DE LA PM-V 402-3 (DE PORTO CRISTO A SON SERVERA DEL PK 7,55 AL 9,2) I DE LA PM-V 402-7 (A CALA BONA DEL PK 0,0 AL PK 1,30 )

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Son Servera. Mallorca.
CLIENT
Consell Insular de Mallorca.
PRESSUPOST
1.177.983,72 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Reforma del traçat en planta i alçat, així com l'ampliació de la calçada existent, d'un tram d'aproximadament Tres quilòmetres de carretera existent, per tal d'incrementar la seguretat i visibilitat de la via. Inclou treballs de moviments de terres, explanacions, pavimentacions, drenatges, desviament de serveis existents, senyalització vertical i horitzontal, reposició de parets de pedra, etc.
Bookmark and Share