Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

RONDA DE ARTA ENTRE LES CARRETERES C-712 I LA C-715.

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal d'Artà. Mallorca.
CLIENT
Consell Insular de Mallorca
PRESSUPOST
1.103.420,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció d'aproximadament quatre-cents metres de carretera de nou traçat, incloent l'execució de diverses rotondes d'enllaç en camins i carreteres existents. A causa de la proximitat de la via amb el nucli urbà, es va construir, paral?lel a la carretera, una línia d'aparcament i una vorera per al trànsit de vianants, en cada sentit de circulació. Inclou treballs de moviments de terres, explanacions, pavimentacions, estructures, drenatges, desviament de serveis existents, senyalització vertical i horitzontal, reposició de parets de pedra, etc....
Bookmark and Share