Pedreres

En COEXA, S.A. explotem dues pedreres d'extracció d'àrids per a la construcció, situades al municipi d'Artà. En comptar amb tots els permisos necessaris per a la seva explotació i regeneració, també s'utilitza com a abocador autoritzat de materials procedents d'excavació.

A les nostres pedreres produïm tot tipus d'àrids per a la construcció com a gravilles de diferents granulometries, zahorres artificials, macadam, etc...