Equip Aglomerat

COEXA, S.A. compta amb un equip de treball propi per a la realització dels treballs corresponents a la pavimentació viària amb aglomerat asfàltic en calent. Els operaris que conformen l'equip compten amb una àmplia experiència i formació en la matèria així com en altres temes relacionats amb l'execució d'aquest tipus de treballs (seguretat, medi ambient, etc...).

Tenim en propietat i a la disposició d'aquest equip de treball, tota la maquinària necessària per a la correcta execució d'aquest tipus de treballs, des de fresadores de paviments existents, camions bituminosos, diverses màquines extenedores d'aglomerat asfàltic en calent i compactadors de diferents tipus.