Plantes de Formigo

En COEXA, S.A. disposem de tres centres repartits per la geografia mallorquina, amb plantes de producció de formigó, el producte té els corresponents certificats AENOR de qualitat del producte realitzat.

Les centrals de producció de formigó es troben ubicades als següents municipis: Artà i Sa Pobla, comptant amb dues plantes de producció en cada un d'aquests centres, i Palma de Mallorca amb una planta situada al polígon de Son Oms.