Moviment de terres

Disposem d'una variada gamma de vehicles de transport, per al transport de materials i trasllat de maquinària per carretera. Des caps tractors a camions rígids de diferent capacitat de càrrega, passant per camions grua, camions hormigonera i bombes de formigó fins a camions per a recollida de contenidors de residus. A més comptem amb una àmplia diversitat d'elements remolcables com gòndoles, banyeres i cubes.

Cabeza tractora
Cap tractor
Camiones rígidos
Camions rígids
Dúmper
Dúmper
Camion grúa
Camió grua
Camión hormigonera
Camió formigonera
Camión bomba hormigón
Camió bomba de formigó
Camión contenedores
Camió per a contenidors

Mini camió
Remolques
Remolcs
Góndola
Góndola
Cuba de agua sobre remolque
Cuba d’aigua sobre remolc