Moviment de terres

Disposem d'un variat parc de maquinària per realitzar moviments de terres de qualsevol envergadura, i qualsevol tipus, com rases de qualsevol ample i profunditat, extensió i càrrega de material granular, etc... Comptem amb tot tipus de retroexcavadores, pales carregadores, retropalas, minis , dúmpers i machacadoras, equipades amb els seus corresponents accessoris, com culleres i martells picadors hidràulics.

Retroexcavadora cadena
Retroexcavadora de cadenes
Retroexcavadora ruedas
Retroexcavadora de rodes
Pala cargadora de ruedas
Pala carregadora de rodes
Pala cargadora de cadenas
Pala carregadora de cadenes
Retrocargadora (mixta)
Retrocarregadora (mixta)
Miniretroexcavadora
Miniretroexcavadora
Mini pala cargadora
Mini pala carregadora
Mini dumper articulado
Mini dúmper articulat
Machacadora
Matxucadora