Mitjans Auxiliars

Posem a la disposició dels projectes que desenvolupem tots els mitjans que siguin necessaris fins a la seva feliç finalització. És per això que disposem d'una àmplia varietat de material auxiliar, des del encaminat al desenvolupament de les tasques pròpies de topografia passant pel de subministrament d'energia elèctrica i pneumàtica (grups generadors i compressors), equips per a treballs hidràulics (maquinària per a soldadura de canonades de PEAD fins a 630 mm de diàmetre per electró i termofusió), maquinària per a treballs de jardineria i desbrossament, així com petites eines elèctriques, entre altres.

GPS topografia
GPS topografia
Estación total
Estació total
Nivel
Nivell
Grupo electrógeno
Grup electrogen
Compresor
Compressor
Equipo soldadura tubos polietileno
Equip soldadura tubs polietilè
(fins 630 mm)
Equipo soldadura
Equip soldadura
Grupo electrógeno portátil
Grup electrogen portàtil
Martillo neumático
Martell pneumàtic
Martillo hidráulico
Martell elèctric
Máquina radial
Màquina radial
Motosierra
Serra mecànica
Desbrozadora
Desbrossadora
Cortacésped
Tallagespa