Administracio

A les nostres oficines, disposem de tot el personal administratiu necessari per a gestionar tota la documentació generada pel desenvolupament de la nostra activitat productiva. Des de les tasques de gestió d'albarans propis, albarans de proveïdors i subcontractes, comptabilitat i facturació, fins a les relacionades amb el departament de recursos humans, es duen a terme amb el nostre propi personal.

La direcció d'aquest departament es troba en mans de personal titulat en Administració i Direcció d'Empreses, comptant a més amb personal titulat en Relacions Laborals, administratius i auxiliars administratius.