Construccion

Per a la realització dels treballs habituals de construcció relacionats amb l'obra civil, en COEXA, S.A. disposem de personal àmpliament format i amb experiència per a l'execució d'aquest tipus de treballs, incloent infinitat de treballs com la col·locació de tubs, construcció de pous i arquetes, treballs de pavimentació amb rajoles i llambordes, entre molts altres.

Disposem d'una àmplia gamma de material i mitjans auxiliars per a facilitar el treball d'aquests operaris com són diferents tipus de grups generadors d'electricitat, compressors pneumàtics, martells elèctrics i pneumàtics, màquines de tall, etc.