Laboratori

Per tal de garantir i acreditar la qualitat dels diferents productes que fabriquem: àrids, formigons, morters i aglomerats comptem amb un laboratori propi equipat amb els instruments necessaris i amb personal qualificat per l'autocontrol de la nostra pròpia producció.

Comptem, a més, amb convenis amb diferents laboratoris homologats situats a Mallorca, per garantir un major nivell de control de la nostra producció.