Mitjans Humans

Un dels principals actius amb què comptem a COEXA, S.A. és el nostre equip humà. Els nostres empleats estan plenament capacitats per dur a terme qualsevol tipus d'obra sigui quina sigui la seva envergadura o dificultat tècnica.

Disposem d'un equip tècnic propi, format per diferents professionals titulats i especialitzats en diferents matèries amb una gran experiència en el sector, que analitzaran la bondat i viabilitat del seu projecte, proposant alternatives si fos necessari. Disposem d'un equip de topografia, format per diversos tècnics titulats i experimentats que plasmaran sobre el terreny la seva obra projectada.

Els nostres encarregats i operaris especialitzats en diferents matèries (hidràulica, construcció, pavimentacions, etc..) desenvoluparan plena i satisfactòriament el seu projecte de manera coordinada amb el nostre departament tècnic per tal d'assolir la total satisfacció dels nostres clients. Garantint en tot moment la màxima qualitat dels nostres treballs, el màxim respecte pel medi ambient i les condicions de seguretat per als nostres operaris, gràcies a la col·laboració i supervisió dels nostres tècnics especialitzats en matèria de seguretat, qualitat i medi ambient.