Departament qualitat, medi ambient i seguretat i salut

Per tal d'assegurar que els nostres treballs es realitzen seguint els nostres estàndards de qualitat, mantenint en tot moment el respecte pel medi ambient i l'optimització dels recursos naturals, així com garantir que els nostres treballadors desenvolupin les seves operacions en les millors condicions de comoditat, seguretat i higiene, en COEXA, S.A. disposem de tècnics titulats i qualificats en la matèria, amb una àmplia experiència en aplicació en obra dels nostres estàndards.

En el nostre departament de qualitat, medi ambient i seguretat i salut, comptem amb professionals titulats en Ciències Mediambientals incloent màsters de Qualitat i Medi Ambient, així com Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals (especialitats de Seguretat, Higiene i Ergonomia i psicosociologia) per a la millora contínua dels sistemes integrats de gestió de l'empresa. Comptem a més, amb un servei de prevenció aliè, que desenvolupa els treballs corresponents a la Medicina del Treball, entre d'altres.