Mitjans Tecnics

COEXA S.A. disposa de maquinària pròpia d'última generació per a la realització de la majoria de treballs relacionats amb l'obra civil. Sigui quina sigui l'envergadura i el tipus de treball a realitzar, nosaltres disposem de la maquinària adequada per dur a terme el seu projecte

Els nostres operaris estan altament qualificats i capacitats per al maneig i la conducció de cada màquina de què disposem, estant immersos, a més, en un procés de formació i millora continuats, per tal d'adaptar-se a les últimes tecnologies.