Planta de grava ciment

A les nostres instal·lacions ubicades al municipi d'Artà, comptem també amb una planta de producció de grava ciment i / o sòl ciment, amb una capacitat de producció adequada per cobrir les necessitats de la pròpia empresa. Aquesta planta, a més és mòbil, pel que en cas de necessitat pot instal·lar provisionalment en la mateixa obra on s'hagi de subministrar el material produït, facilitant i abaratint d'aquesta manera el transport.