Treballs de formigo armat

COEXA, S.A. compta amb operaris especialitzats i amb una àmplia experiència en els treballs de ferralla i muntatge d'armadures d'acer corrugat, encofrat i abocament de formigó armat.

Comptem a més amb tots els elements auxiliars necessaris per a aquests treballs: material d'encofrat per a diferents elements, camions grua per al muntatge d'encofrats i camions bomba de formigó