Netetja viària

Disposem d'un variat parc de maquinària per a treballs de neteja viària i jardineria. Comptem amb diversos tipus d’escombradores mecàniques, camions d’aigualeig, hidronetejadores amb aigua calenta, vehicles elèctrics per a recollida de papereres, vehicles tallagespa, camions cistella per podes, biotrituradores, etc ...

Escombradora
Barredora
Escombradora
Barredora
Escombradora
Barredora
Camió de neteja
Camió de neteja
Camió cistell
Camió cistell
Biotrituradors
Biotriturador
Vehicles tallagespa
Vehicles tallagespa
Vehicles elèctrics
Vehicles elèctrics